AUTONARRACJA

Wg Normana K. Denzina: "Autonarracja jest centralnym elementem relacji z życia. Jest to opowieść danej osoby o swoim życiu, podawana w kontekście określonego zbioru doświadczeń, które ta osoba podziela lub nie podziela z innymi. Jest to historia własnego ja w stosunku do jakiegoś wydarzenia lub przeżycia. Alkoholicy, na przykład, mówią w ten sposób przed zgromadzeniem AA. Autonarracja ujawnia w każdym talenty narracyjne. Potwierdza się w ten sposób opinia Henry Jamesa, że jedną i tę samą historię można opowiedzieć na pięć tysięcy różnych sposobów."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Norman K. Denzin, Reinterpretacja metody biograficznej, (w:) Jan Włodarek, Marek Ziółkowski (red.) Metoda biograficzna w socjologii, Warszawa-Poznań: PWN, 1990, s.68.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 6 luty, 2014 - 19:34