STUDIUM PRZYPADKU

Wg Normana K.Denzina: "Studium przypadku, jak sugeruje nazwa, to analiza pojedynczego przypadku w celu stworzenia teorii. (...) Studium przypadku wyłania się często wraz z historią przypadku i zawiera w sobie historię życia kluczowych uczestników badanej instytucji."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Norman K. Denzin, Reinterpretacja metody biograficznej, (w:) Jan Włodarek, Marek Ziółkowski (red.) Metoda biograficzna w socjologii, Warszawa-Poznań: PWN, 1990, s.68.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 6 luty, 2014 - 19:07