HISTORIA PRZYPADKU

Wg Normana K. Denzina: "Historia przypadku, w odróżnieniu od historii życia, koncentruje się na pewnym procesie w danym życiu, np. na doświadczeniach alkoholika z AA".

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Norman K. Denzin, Reinterpretacja metody biograficznej, (w:) Jan Włodarek, Marek Ziółkowski (red.) Metoda biograficzna w socjologii, Warszawa-Poznań: PWN, 1990, s.68.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 6 luty, 2014 - 19:04