REKONTEKSTUALIZACJA

"Kiedy wyodrębniamy jakiś argument i formułujemy go ponownie w nowym kontekście, mamy najpierw do czynienia z procesem dekontekstualizacji, a następnie,  gdy dany element zostanie wprowadzony do nowego kontekstu -  z procesem rekontekstualizacji. Dany element nabywa więc nowego znaczenia, ponieważ znaczenia są kształtowane przez sposób użycia (...)".

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Ruth Wodak, Wstęp: badania nad dyskursem, (w:) Ruth Wodak, Michał Krzyżanowski (red.), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Warszawa: Oficyna Wyd. Łośgraf, 2011, s.13.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 6 luty, 2014 - 17:22