WIEDZA

Albert Einstein: "to, co się liczy, nie da się policzyć, a to, co da się policzyć, się nie liczy"

Frank Furedi: "Cyniczny stosunek do wiedzy obiektywnej paradoksalnie jest zgodny z rozpowszechnionym przekonaniem, że żyjemy w społeczeństwie wiedzy, w którym <wiedza to władza>."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Źródło definicji (papierowe): Cyt. za: Marcin Brocki, Antropologia społeczna i kulturowa w przestrzeni publicznej, Kraków: Wyd. UJ, 2013, s.12., Źródło definicji (papierowe): Frank Furedi, Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści?, Warszawa: PIW, 2008 (2004), s.12.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 14 Kwiecień, 2014 - 07:27