PRACA

Wg Stefana Czarnowskiego (1938): " Pracą nazwać możemy każdą zorganizowaną społecznie czynność wytwarzającą wartości, choćby wartości te nie były przez zbiorowość traktowane jako gospodarcze, choćby przedmiotem ich były rzeczy idealne - zaszczyty, bogowie, dobre uczynki, dzieła literatury i sztuki plastycznej - i choćby wytwarzane były na pozór <indywidualnie>."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Stefan Czarnowski, Kultura, (w:) Tegoż, Dzieła, tom I, Warszawa: PWN, 1956, s.23.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 2 Maj, 2014 - 14:10