KULTURA DUCHOWA

Wg Stefana Czarnowskiego: " I choć samo pojęcie trójkąta nie jest tym samym, co trójkąt nakreślony na tablicy, musi mistrz kształcący ucznia przekazywać mu kulturę matematyczną za pośrednictwem dźwięków mowy, wytwarzanych ruchami mięśni w materialnym powietrzu i za pośrednictwem rysowanych, kreślonych, wycinanych - zawsze materialnych trójkątów. Kultury, która by była jedynie <duchową>, nie ma i być nie może."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Stefan Czarnowski, Kultura, (w:) Tegoż, Dzieła, tom I, Warszawa: PWN, 1956, s.17.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 29 Styczeń, 2014 - 08:45