MIGRACJA

Migracja, emigracja, imigracja – wędrówka ludności mająca na celu zmianę miejsca pobytu. Przemieszczanie się ludności jest całkowicie naturalnym zjawiskiem i występowało we wszystkich czasach. Nasilenie się migracji może nastąpić m. in. z przyczyn złej sytuacji gospodarczej w miejscu zamieszkania (migracje ekonomiczne) lub sytuacji politycznej nie odpowiadającej migrującym (migracje polityczne). Osobnym zjawiskiem są migracje ze wsi do miast. Migracje można podzielić ze względu na:

 • zasięg:
  • migracje wewnętrzne – przemieszczanie się ludności w granicach danej jednostki administracyjnej (miasto, gmina, województwo, itp.) lub politycznej (państwo),
  • migracje zewnętrzne – przemieszczanie się ludności z jednej jednostki administracyjnej lub politycznej do innej.
 • czas trwania:
  • czasowe, w tym sezonowe i wahadłowe,
  • trwałe.
 • cel:
  • turystyka,
  • lecznictwo,
  • pielgrzymki,
  • zarobki,
 • formy migracji:

  • emigracja – wyjazd,
  • imigracja – przyjazd,
  • reemigracja – powrót z emigracji czasowej,
  • uchodźstwo – ucieczka,
  • ewakuacja – zorganizowana przez państwo w celu uniknięcia spodziewanego zagrożenia,
  • repatriacja – powrót obywateli z obcego terytorium zorganizowany przez ich państwo,
  • przesiedlenie (transfer) – przesiedlenie obywateli danego państwa w ramach jego granicy,
  • deportacja – przymusowe przesiedlenie danej osoby lub grupy osób na peryferie danego państwa lub poza jego granice
Autor(ka) wpisu: PAWEŁ IREK
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Migracja ludności" w Wikipedii
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 7 Listopad, 2015 - 10:05