DEKONSTRUKCJA

1.    1) "

Dekonstrukcja jest przede wszystkim wnikliwą analizą tekstów literackich, w której pomija się socjohistoryczny kontekst oraz jego zamierzoną wymowę, natomiast postrzega się je jako pole wzajemnego oddziaływania powierzchniowych założeń i znaków”.

2.    2)

„…w klasycznej opozycji filozoficznej nie mamy do czynienia z pokojowym współistnieniem jakiegoś vis-à-vis, ale z mającą charakter przemocy hierarchią. Jeden z terminów kieruje drugim  (aksjologicznie, logicznie itd.), zajmuje wyższe miejsce. Zdekonstruować opozycję – to wpierw w danej chwili obalić hierarchię”. 

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Źródło definicji (papierowe): 1) Tony Thorne, Słownik pojęć kultury postmodernistycznej, tłum. Zbigniew Batko, Warszawa: Muza SA, 1995, s.70., Źródło definicji (papierowe): 2) Jacques Derrida, Pozycje, tłum. Adam Dziadek, Bytom: Fa-Art, 1997, s.41.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 19 Styczeń, 2014 - 23:42