KAPITAŁ SYMBOLICZNY

Kapitał symboliczny to każda forma kapitału (religijny, kulturowy, artystyczny, społeczny), znajdująca w społeczeństwie szczególne uznanie. Pojęcie to zawdzięczamy socjologowi Pierre’owi Bourdieu. (…) „Kapitałem symbolicznym nazywam dowolny typ kapitału (ekonomiczny, kulturowy, szkolny czy społeczny), kiedy jest postrzegany według kategorii percepcji, zasad postrzegania i podziału, systemów klasyfikacji, schematów klasyfikacyjnych, schematów poznawczych, które przynajmniej częściowo wynikają z uwewnętrznienia obiektywnych struktur danego pola, to znaczy struktury dystrybucji kapitału w danym polu”. (Pierre Bourdieu, Rozum praktyczny). Wyznacza on społeczną pozycję jednostki w społeczeństwie. Kapitał symboliczny znajduje swój wyraz w prestiżu, honorze czy uznaniu, jakim cieszy się dana jednostka. więcej

Stan na 12.12.2013 r. 

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 25 Styczeń, 2014 - 11:14