ETNOPSYCHIATRIA

Etnopsychiatria jest dziedziną badań z pogranicza psychologii klinicznej i antropologii. Zajmuje się – z jednej strony zaburzeniami psychicznymi w ich kontekście kulturowym; z drugiej zaś strony tym, jak w danej kulturze interpretuje się i traktuje ból i chorobę. (…) Za ojca tej dyscypliny uważa się Georgesa Devereux (1908-1985). (…) Twierdził on, że w łonie każdej kultury wykształcił się charakterystyczny dla niej „odpowiedni sposób bycia szalonym” (jak gdyby społeczeństwo obwieszczało: „nie powinieneś być wariatem, lecz jeśli już się nim staniesz, oto masz właściwy sposób bycia nim”). (…) Etnopsychiatria bada między innymi systemy nozologiczne różnych kultur (istniejące w nich katalogi chorób) i stosowane w nich terapie. więcej 

Stan na 28.12.2013 r.

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Podobne terminy (linki wewnętrzne): hasło "Antropologia"
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 25 Styczeń, 2014 - 11:08