TRANSGRESJA

Transgresja to łamanie, nie respektowanie zobowiązań, prawa, porządku, zasad. W szerokim znaczeniu transgresja to:

- nie stosowanie się do przyjętych, naturalnych postaw;

- działanie na szkodę, zawłaszczenie, najechanie;

- przekroczenie jakichś granic lub „przejście samego siebie”;

- postępowanie wbrew temu, co uchodzi za naturalne. (…)

Transgresja to akt przekroczenia wszelkich granic (wszystkich tabu, przez które istota ludzka odróżnia siebie od tego, co nieludzkie); (…) przekroczenie etycznego lub moralnego Rubikonu (...). Na ogół transgresji dokonuje się świadomie (…). A jednak transgresja i system wartości idą ze sobą w parze – jedno nie da się zrozumieć bez drugiego. W akcie transgresji zawsze człowiek odnosi się do pewnego systemu wartości (…). Paradoksalnie potwierdza wówczas istnienie tych właśnie zasad moralnych i reguł postępowania, które usiłuje zakwestionować.  więcej

Stan na 28.12.2013 r. 

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Transgression" w Wikipedii francuskojęzycznej
Podobne terminy (linki wewnętrzne): hasło "Etyka", Podobne terminy (linki wewnętrzne): hasło "Sztuka"
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 25 Styczeń, 2014 - 11:06