MUZYKA ROZRYWKOWA

Muzyka rozrywkowa - to  nazwa obszernego zbioru gatunków muzycznych, które okazały się atrakcyjne dla mas słuchaczy, są upowszechniane na masową skalę za pośrednictwem przemysłu muzycznego i mediów. Muzyka rozrywkowa wykonywana jest także na żywo.  Ma ona współcześnie najczęściej charakter międzynarodowy, a dokładniej glokalny.  Oznacza to, iż konkretne źródło pochodzenia danej melodii dzięki szybkiemu  upowszechnieniu, traci na znaczeniu na rzecz zglobalizowania przekazu.  Muzykę rozrywkową charakteryzuje  ludyczność, zwykle proste i wpadające w ucho linie melodyczne, nieskomplikowane teksty oraz specyficzny typ sformatowania (jeśli idzie o aranżację i style wykonawcze), uwzględniający masowe gusty. Dzielenie muzyki rozrywkowej na nurty i gatunki jest trudne z uwagi na to, że możliwe podziały  nieustannie ewoluują, gdyż powstają coraz to nowe style muzyczne.  Muzyka rozrywkowa ma jednak także  swoje tzw. evergreeny (zwane też standardami), czyli utwory (najczęściej piosenki), które  zachowują popularność w długich okresach czasu ( uważa się, iż evergreneem staje się utwór popularny od co najmniej 20 lat).

Autor(ka) wpisu: PAWEŁ IREK
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Muzyka rozrywkowa" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej, Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Muzyka rozrywkowa" w Wikipedii, Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Evergreen" w Wikipedii
Źródło definicji (papierowe): Matylda Malarska, definicja autorska dla OŻK-SB, 2014.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 22 Styczeń, 2014 - 09:57