MUZYKA

Muzyka (z gr: μουσική [τέχνη] - mousikē [téchnē], "sztuka muz") - według klasycznej definicji termin ten odnosi się do sztuki  organizacji dzwięków i ciszy w spójną kombinację, poprzez wykorzystanie czterech podstawowych elementów: melodii (linearnej organizacji dzwieków), harmonii (wertykalnej organizacji dzwięków), metryki i rytmu oraz za pośrednictwem różnorodnych procesów natury psychicznej i cielesnej. Jak każda manifestacja artystyczna muzyka jest wytworem kultury, którego celem jest wywołanie w słuchaczach doznania estetycznego oraz wyrażenie określonych uczuć, okoliczności, myśli lub idei. Stanowi bodziec dla  percepcji człowieka i jako taki może pełnić zróżnicowane funkcje (rozrywkową, wyciszającą, komunikatywną).
Na przestrzeni wieków powstało bardzo wiele definicji muzyki, związanych ze zróżnicowanym pojmowaniem sensu, jaki można przypisywać zarówno ekspresji muzycznej jak i jej słuchaniu, na który z kolei mają wpływ kwestie historyczne, kulturowe, społeczne i psychologiczne. Jeden z najistotniejszych, również obecnie, sporów dotyczy estetycznych walorów muzyki. Aktualnie większość podręczników muzycznych ogranicza się do stwierdzenia, iż muzyka jest sztuką umiejętnego kombinowania dźwięków w czasie, nie zatrzymując się nad wyjaśnianiem czym jest sztuka, zakładając natomiast istnienie kombinacji muzycznych dobrze i źle zrobionych i jednocześnie dopuszczając dyskusyjny charakter tej kwestii.
stan na 15.01.2014 r.

Autor(ka) wpisu: PAWEŁ IREK
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Muzyka" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 18 Styczeń, 2014 - 19:16