LIRYKA

Liryka - gatunek literacki, będący najstarszą formą poezji, w którym autor przekazuje swoje uczucia, emocje i wrażenia jakiejś osobie bądź innemu obiektowi inspiracji. Teksty liryczne zazwyczaj posługują się wersem i pierwszą osobą, komunikując najbardziej intymne i subiektywne przeżycia oraz stany człowieka. Rytm i metrum utworu lirycznego zależy wyłącznie od jego autora. Najbardziej typową formą ekspresji liryki jest wiersz, choć w szerszym rozumieniu liryka obejmuje także m.in. odę, piosenkę, balladę, prozę poetycką czy dramat liryczny. Nazwa gatunku pochodzi od instrumentu - liry, używanego w antycznej Grecji do akompaniowania poezji, którą wówczas  śpiewano. Język liryczny charakteryzuje się obecnością takich komponentów jak: podmiot liryczny, przedmiot liryczny, motyw liryczny, stan liryczny, postawa liryczna, temat liryczny. Komponenty charakteryzujące ogólnie cały gatunek to: wiersz, wers, strofa, metrum, intonacja, rytm, rym. więcej
Stan na  15.01.2014 r.

Autor(ka) wpisu: PAWEŁ IREK
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Liryka" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej, Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Liryka" w Wikipedii
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 18 Styczeń, 2014 - 16:51