MECENAT

Przez mecenat rozumiemy działanie polegające na  wspieraniu, a w ten sposób często także promowaniu, sztuki i literatury poprzez prywatne zamówienia lub pomoc finansową udzielaną przez mecenasa – czyli osobę fizyczną lub prawną, na przykład przez firmę. W szerszym znaczeniu mecenat może dotyczyć całej dziedziny użyteczności publicznej: badań, edukacji, środowiska naturalnego, sportu (…) itp. Jedną z rozwijających się obecnie form mecenatu jest mecenat przedsiębiorstw czyli pomoc finansowa, ludzka lub materialna udzielana przez przedsiębiorstwo bez bezpośredniego świadczenia wzajemnego ze strony beneficjenta. W prawie podatkowym i księgowości mecenat uważany jest za darowiznę. więcej 

Stan na 28.12.2013 r.

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Mécénat" w Wikipedii francuskojęzycznej
Podobne terminy (linki wewnętrzne): hasło "Sztuka"
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 25 Styczeń, 2014 - 10:07