LITERATURA

Literatura, z łacińskiego litteratura (…) zbiór dzieł pisanych lub mówionych mających wymiar estetyczny (…); także uczestnictwo w ich tworzeniu („Poświęcić się literaturze”). (…) Tak więc literaturę – której granice z konieczności są niewyraźne i zmienne w zależności od osobistych ocen – definiują nie jej nośniki czy gatunki, lecz jej funkcja estetyczna: nadana przekazowi forma jest istotniejsza od treści, przekraczając w ten sposób użyteczną komunikację ograniczającą się do przekazu nawet skomplikowanych treści.  Dziś literatura związana jest z kulturą książki (…) lecz mieszczą się w niej również różne formy wypowiedzi ustnych, takie jak baśnie (…), tradycyjna poezja ludów niepiśmiennych – których dalekimi kuzynkami są nasze piosenki – czy teatr, który odbieramy poprzez głos i ciała aktorów. więcej

Stan na 28.12.2013 r.

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Littérature" w Wikipedii francuskojęzycznej
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 25 Styczeń, 2014 - 10:07