KINO

(definicja rekonstruowana)

Miejsce i zespół urządzeń technicznych służących do publicznego wyświetlania filmu. Kino stanowi jedną z form organizacyjnych działalności kulturalnej. Podmiot prowadzący kino dokonuje wpłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w wysokości 1,5% przychodu uzyskanego z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie, przed podziałem z podmiotem prowadzącym dystrybucję.

Stan na dzień 6 lipca 2013 roku.

Autor(ka) wpisu: Marta Sęk
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Prawnych
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 26 Styczeń, 2014 - 23:45