DOKUMENT

(definicja rekonstruowana)

Dokument to jakakolwiek treść (przejawy działań, faktów lub informacji - oraz wszelkie kompilacje takich działań, faktów lub informacji ) lub część tej treści, niezależnie od zastosowanego nośnika (zapisana na papierze, w formie elektronicznej lub zarejestrowana w formie dźwiękowej, wizualnej albo audiowizualnej).
Definicja "dokumentu" nie ma na celu objęcia nią programów komputerowych.

Stan na dzień 6 lipca 2013 roku.

Autor(ka) wpisu: Marta Sęk
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Prawnych
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 26 Styczeń, 2014 - 23:41