RETORYKA

Retoryka – jest dyscypliną mającą wpływ na przeróżne dziedziny wiedzy (na naukę o literaturze, politykę, reklamę, dziennikarstwo, edukację, nauki społeczne, prawo), zajmującą się poznawaniem i systematyzowaniem procedur i technik używanych w komunikacji językowej, poświęconych celom perswazji bądź estetycznym. Stanowi system procesów i sposobów, które działają na różnorodnych poziomach konstruowania dyskursu i jednocześnie są ze sobą ściśle powiązane. Korzenie retoryki sięgają antycznej Grecji, gdzie rozumiano ją jako technikę wyrażania się w sposób odpowiedni, aby wywrzeć wpływ na adresata (etymologicznie wyraz retoryka jest hellenizmem pochodzącym od greckiego ρητορική [τέχνη], «rhetorikè (téchne)»). (...)

(w Wikipedii polskiej - PI)

Teoria retoryki opierała się na obserwacji możliwości perswazyjnych ludzkiej mowy, a środki retoryczne pochodziły z mów oratorów. Natomiast zadaniem teoretyków było opracowywanie wskazówek przydatnych w układaniu mowy, a także klasyfikacja zabiegów retorycznych – przy czym zasady klasyfikacji, np. tropów i figur retorycznych, różniły się w zależności od autora. Według Arystotelesa retoryka służy wynajdywaniu tego, co w mowie może mieć znaczenie przekonywające. Przeciwieństwem sztucznej retoryki jest parezja – wypowiedź oparta na szczerości i otwartości. więcej

 Stan na 15.01.2014 r.

Autor(ka) wpisu: PAWEŁ IREK
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Retoryka" Wikipedii Hiszpańskojęzycznej, Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Retoryka" w Wikipedii
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 18 Styczeń, 2014 - 08:38