STOPA (w literaturze)

Stopa (metryka w literaturze) - najmniejsza jednostka miary wierszowej wersu greckiego i łacińskiego, składająca się z dwóch lub czterech długich i krótkich sylab (jednej długiej, drugiej krótkiej lub dwóch długich i dwóch krótkich), przy czym każda stopa zawiera w sobie intonację wznoszącą i opadającą. W nowożytnej wersyfikacji - dla potrzeb literatury tworzonej w językach pozbawionych zjawiska iloczasu - pojęcie stopy zmodyfikowano, określając nim powtarzające się układy sylab akcentowanych i nieakcentowanych. Nazwa terminu powiazana jest z tańcem, podczas którego stopy służyły wyznaczaniu rytmu.

Stan na: 14.01.2014 r.

Autor(ka) wpisu: PAWEŁ IREK
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 17 Styczeń, 2014 - 14:18