LUMPENDZIENNIKARSTWO

Terminu  tego użył po raz pierwszy Ryszard Kapuściński, określając w ten sposób dziennikarzy piszących dla najniższej klasy prasy tabloidowej, tzw. brukowców. Lumpendziennikarze to też synonim    pismaków (tu: marnych, nieudolnych dziennikarzy). Współcześnie, w związku z rozwojem mediów, lumendziennikarzem nazwywa się dziennikarzy pracujących w mediach tabloidowych, nie tylko w prasie. Lumpendziennikarstwo jest zaprzeczeniem dziennikarstwa deontologicznego (kierującego się pełnieniem misji) i prezentuje podejście specyficznie teleologiczne do zawodu dziennikarza, czyli kierowanie się, jako główną zasadą, zyskiem finansowym. W celu osiągnięcia tego zysku, z pominięciem wszelkich zasad etyki dziennikarskiej, lumpendziennikarze wykorzystują i sprzedają plotki przebrane za informację. Najczęściej opisują intymne życie osób publicznych i popularnych, a docierają do takich informacji łamiąc zasady moralne, gdyż według  lumpendziennikarzy cel uświęca środki, zaś celem pośrednim jest zwiększenie sprzedaży, nakładu tytułu czy  oglądalności i słuchalności.

Autor(ka) wpisu: Izabela Alfredson
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Izabela Alfredson, definicja autorska dla OŻK-SB, 2013.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 29 Styczeń, 2014 - 09:50