SENTENCJA

Sentencja (z łac. sententia) - jedna z figur retorycznych, zaliczana do tzw. dowodów retorycznych. Stanowi stosunkowo zwięzłe twierdzenie o charakterze generalizującym, którego celem jest przedstawienie pewnej idei jako uniwersalnej w odniesieniu do jakiegoś aspektu życia lub natury ludzkiej. Sentencja jest stworzonym przez mówcę aforyzmem, używanym przez niego w celu podniesienia swojego autorytetu w oczach słuchaczy bądź współuczestników dyskursu.

Autor(ka) wpisu: PAWEŁ IREK
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Sentencja" Wikipedii hiszpańskojęzycznej
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 17 Styczeń, 2014 - 08:32