DOBRO (moralne)

„Albowiem jeżeli coś ma być moralnie dobre, to nie wystarcza, że z g a d z a się z prawem moralnym lecz winno się także dokonać ze względu na nie; w przeciwnym razie owa zgodność jest tylko nader przypadkowa i wątpliwa, ponieważ niemoralna zasada rodzić będzie wprawdzie niekiedy czyny zgodne z prawem, często jednak prawu przeciwne”.

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Źródło definicji (papierowe): Immanuel Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. Mścisław Wartenberg, Warszawa: PWN, 1981, s.7.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 28 luty, 2014 - 11:07