SACRUM

„… tylko s a c r u m  jest par excellence  r z e c z y w i s t e. Nic z tego, co należy do sfery świeckiej, nie ma udziału w bycie, gdyż to, co świeckie, nie zostało ontologicznie  ustanowione przez mit, nie ma wzorca. (…) Wszystko, czego dokonali bogowie lub przodkowie, a więc wszystko, co mity opowiadają o ich twórczej działalności – przynależy do sfery sacrum, a zatem ma udział w b y c i e”.

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Źródło definicji (papierowe): Mircea Eliade, Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, tłum. Anna Tatarkiewicz, Warszawa: PIW, 1974, ss.107-108.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): hasło "Mitologia"
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 19 Styczeń, 2014 - 22:33