ESEJ

„Francuskie słowo l’essai, próba, pochodzi od łac. exagiare, a raczej od późnołacińskiego essagium, essaium, assagium, co oznaczało ważyć, odważać. Ale pamiętajmy, że siedemnastowieczne hiszpańskie tłumaczenie Montaignowskich "Essais" miało w tytule: Experiencias y varios discursos, z tej prostej przyczyny, że dawne słowniki francuskie essayer tłumaczyły jako odpowiednik experiri. Nie wolno jednak także zapomnieć, że (…) essai to po łacinie periculum (…), a z periculum pochodzi francuskie péril: niebezpieczeństwo. Dlatego essayer to rozważanie niebezpieczeństwa wpisanego w każde doświadczenie. Który eseista o tym dziś, w czasach gładkiego stylu i jeszcze gładszego myślenia, pamięta?”.

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Źródło definicji (papierowe): Michał Paweł Markowski, Występek. Eseje o pisaniu i czytaniu, Warszawa: Wyd. Sic!, 2001, s.52.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): hasło "Literatura"
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 19 Styczeń, 2014 - 20:06