MIMIKA

Stan napięcia mięśni twarzy, nadający jej określony wyraz lub ruchy tych mięśni powodujące zmianę jej wyrazu, uzależnione są od przeżywanych stanów, emocji. Mimikę określa się jako umiejętność wykorzystywania mięśni twarzy dla oddania myśli, emocji, nastrojów, zwłaszcza w przekazach audiowizualnych operujących zbliżeniem, umożliwia [to] tworzenie wypowiedzi dramatycznej.

 (drobne zmiany red. - EG)

Autor(ka) wpisu: Eliza Gryszko
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Ewa Szczęsna (red.), Słownik pojęć i tekstów kultury, Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 2009, s.139.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 27 Styczeń, 2014 - 00:20