KAPITAŁ SYMBOLICZNY

"Kapitał symboliczny (capital symbolique) wynika z transformacji przewagi rzeczywistej w dominację symboliczną - w prawomocne nadanie sensu. Zdominowani uznają za legalną, słuszną, naturalną swoją gorszą sytuację i równocześnie za uprawnioną lepszą sytuację innych, dominujących klas społecznych. Kapitał symboliczny nie istnieje bez społecznego  uznania, zaufania, przyzwolenia i wiary. Kapitał symboliczny zapewnia legalne panowanie.(...) Przemoc symboliczna wywierana przez klasy dominujące wobec klas zdominowanych jest społecznie niewidoczna albo uznana za uzasadnioną, i to zarówno przez agentów, jak i klasy zajmujące przeciwstawne pozycje społeczne. To naturalizacja ładu społecznego. Każdy  z rodzajów kapitału - ekonomiczny, kulturowy, społeczny - dąży do pozyskania funkcji także w ramach kapitału symbolicznego. Każda zaś dominująca klasa czy frakcja  dysponująca określoną formą kapitału zmierza do kreowania i posiadania efektów symbolicznych swego kapitału. Niektóre pola społeczne silniej niż inne produkują kapitał symboliczny; dotyczy to zwłaszcza pól: religijnego, artystycznego, akademickiego i politycznego."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Anna Matuchniak-Krasuska, Zarys socjologii sztuki Pierre'a Bourdieu, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2010, ss. 37-39.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 26 Październik, 2013 - 22:48