KAPITAŁ KREATYWNY

 Wg Richarda Floridy tempo rozwoju miast jest wprost proporcjonalne do  ich kapitału kreatywnego, składającego się z: technologii, talentu i tolerancji:

- wskaźnik potencjału kreatywnego  technologii to liczba wniosków patentowych zgłaszanych na danym terenie;

- wskaźnik potencjału kreatywnego talentu to odsetek osob zatrudnionych na danym terenie na stanowiskach "twórczych", czyli w tym wypadku: artystów różnych dziedzin sztuki, konsultantów, naukowców, designerów i innych zawodów kreatywnych;

- wskaźnik  potencjału kreatywnego tolerancji to wskaźnik różnorodności, mierzony otwartością społeczności na inność i różnorodność (główną miarą cząstkową jest odsetek homoseksualistów - Gay Index).Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Za: Richard Florida, the Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life, New York 2002, Basic Books. Por. Wojciech Kłosowski, Kultura jako czynnik sprawczy rozwoju lokalnego, (w:) W.Kłosowski (red.), Kierunek Kultura. promocja regionu przez kulturę, Warszawa: MCKiS, 2009, s.21.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 26 Październik, 2013 - 22:44