KAPITAŁ SPOŁECZNY

"Kapitał społeczny (capital social) to całość relacji, kontaktów, więzi, przyjaźni i zobowiązań, których  rozmiary i intensywność pozwalają agentowi na działanie w przestrzeni społecznej. To przynależność do różnych grup społecznych i trwała sieć relacji, w które uwikłany jest agent. Kapitał społeczny jest bezpośrednio powiązany z kapitałem kulturowym i ekonomicznym, wzmacnia ich efektywność. Zwiazane z nimi <strategie inwestycji społecznych>, które agent stosuje świadomie lub nieświadomie, pozwalają na wyciąganie korzyści materialnych i symbolicznych.(...) Pozwalają one na <prawomocna wymianę> i wykluczają relacje nieprawomocne.(...) Społeczna inkluzja jednych oznacza równocześnie społeczną ekskluzję innych."Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Anna Matuchniak-Krasuska, Zarys socjologii sztuki Pierre'a Bourdieu, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2010, s. 37.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 26 Październik, 2013 - 22:40