KRONIKA

Kronika - (...) opis, zapis ważniejszych wydarzeń ułożonych według ich następstwa  (często nie wyjaśniający związku przyczynowego), w kolejności dat; średniowieczne kroniki świata, roczniki, kroniki narodowe dynastyczne; z greckiego chronika "roczniki" od chronos "czas".

Autor(ka) wpisu: Kaja Rożdżyńska-Stańczak
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa: PIW, 1987, ss. 541-542.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 12 Styczeń, 2014 - 13:29