KAPITAŁ SPOŁECZNY

  Definicja ze  Strategii Rozwoju Kapitału społecznego: "Kapitał społeczny – to, wynikająca z zaufania oraz obowiązujących norm i wzorów postępowania, zdolność obywateli do mobilizacji i łączenia zasobów, która sprzyja kreatywności oraz wzmacnia wolę współpracy i porozumienia w osiąganiu wspólnych celów."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Źródło definicji(elektroniczne): Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 26 Październik, 2013 - 22:36