DEONTOLOGIA

"(...) W odniesieniu do mediów deontologia oznacza zbiór zasad i reguł ustanowionych przez środowisko dziennikarskie (najlepiej we współpracy z użytkownikami), mających na celu skuteczne wychodzenie naprzeciw potrzebom poszczególnych grup ludności. Prasa tym się różni od pozostałych instytucji demokratycznych, że jej władza nie opiera się ani na umowie społecznej, ani na uprawomocnieniu jej przez naród - w drodze wyborów, na podstawie nominacji czy też w wyniku przegłosowania ustawy narzucającej pewne normy. Aby zachować prestiż i niezależność, media muszą kierować się swoim nadrzędnym obowiązkiem, jakim jest dobre służenie ludziom."

 (drobne zmiany red. - IA)

Autor(ka) wpisu: Izabela Alfredson
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Claude-Jean Bertrand, Deontologia mediów, Warszawa: PAX, 2007, ss. 11-12.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 12 Styczeń, 2014 - 20:30