KAPITAŁ SPOŁECZNY

1) Encyklopedia socjologii podaje: "(...) Własną koncepcję kapitału społecznego przedstawił m.in. Pierre Bourdieu (1980), wg którego składa się on z sieci powiązań i stosunków społecznych - członkostwo w grupie, wymiana między jej członkami, wzajemne zobowiązania i tożsamość grupowa dostarczają rzeczywistego i potencjalnego wsparcia oraz ułatwiają dostęp do wartościowych zasobów. Jednak podstawowe znaczenie dla rozwoju badań empirycznych mają prace Jamesa S. Colemana (1988;1990), który - nawiązując do ustaleń Glena Loury`ego (1977) - dokonał operacjonalizacji pojęcia (...) Kapitał  społeczny wg Colemana (1990), to przede wszystkim umiejętność współpracy w grupach i organizacjach w celu realizacji wspólnych interesów. Jest to <naturalny zasób> tkwiący w relacjach wewnątrzrodzinnych i organizacji danej społeczności, użyteczny w rozwoju poznawczym  i społecznym dzieci i młodzieży. Coleman wyróżnia trzy formy kapitału społecznego - zaufanie, normy i powiązania."

2)  Słownik społeczny pod redakcją Bogdana Szlachty podaje: "Jako pierwsza terminu kapitał społeczny użyła Lyda Judson Hanifan w 1916 r., określając tym mianem realne wartości, które wiele znaczą w codziennym życiu ludzi. Hanifan koncentrowała się szczególnie na wzmacnianiu pozytywnych relacji wspólnoty wyrażających się w sympatii, dobrej woli i dobrosąsiedzkich stosunkach między ludźmi tworzącymi jakąś grupę społeczną. Jednak pojęcie kapitału społecznego nie zostało wówczas powszechnie zaakceptowane; ponownie pojawiło się ono dopiero na początku lat 1960. w pracach Jane Jakobs dotyczących planowania miejskiego oraz w latach 1980. u Jamesa S. Colemana w pracach nad społeczną rolą edukacji. Do rozpropagowania tej problematyki przyczyniła się zwłaszcza praca Colemana, stając się zaczątkiem koncepcji  (...) Pierre'a Bourdieu i Roberta Putnama. Istotny wkład w teorię kapitału społecznego wniósł Francis Fukuyama, dla którego najważniejszą instytucją reprezentującą ten rodzaj kapitału stało się zaufanie społeczne."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Encyklopedia socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2005, Suplement, ss. 105-111., Źródło definicji (papierowe): Bogdan Szlachta (red.), Słownik Społeczny, Kraków: WAM, 2004, s.497.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 30 Listopad, 2013 - 23:31