SZTUKA UŻYTKOWA

Użytkowa sztuka – rzeczy użyteczne, których forma, wynikająca z konieczności przystosowania do pełnionych funkcji, jest wynikiem kształtowania artystycznego. Rzemiosło od najdawniejszych czasów wypracowywało kształty przedmiotów, intuicyjnie adaptując je do wykonywania zadań. Zdobnictwo (...) stosowano jedynie w przedmiotach zbytkownych, podczas gdy rzeczy codziennego użytku (...) nie były aż do XX wieku uważane za należące do sztuki. Dopiero w drugiej połowie XIX wieku teoretycy i artyści zaczęli zwracać uwagę na piękno funkcjonalne wytworów rzemiosła i przemysłu. Niemal równocześnie wystąpiły dwie tendencje: jedna wynikająca z zainteresowania zdobnictwem (rzemiosło → artystyczne), druga – prostotą i pięknem formy. (...) 

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Zasław Malicki, Krystyna Zwolińska, Słownik terminów plastycznych, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1974, s.315.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 19 Styczeń, 2014 - 19:44