EWANGELIA

Ewangelia – greckie euangėlion "dobra nowina"; zbiorowa, albo jednostkowa nazwa żywotów i nauk Chrystusa opowiedzianych przez ewangelistów w "Nowym Testamencie"; zapowiedź zbawienia i królestwa bożego na ziemi, głoszona przez apostołów w ewangelii; nazwa całego chrześcijańskiego systemu religijnego; jakakolwiek nauka, albo doktryna ukazująca określony cel; część mszy, w której czyta się albo śpiewa wyjątek, tak zwaną perykopę, z jednej z Ewangelii; przenośnie wyrocznia, powaga, autorytet, zwłaszcza moralny. (...)

 (drobne zmiany red. - K.R-S)

Autor(ka) wpisu: Kaja Rożdżyńska-Stańczak
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa: PIW, 1987, s. 266.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 12 Styczeń, 2014 - 13:13