CREDO

Credo – w chrystianizmie – wyznanie wiary, skład, albo symbol wiary, Skład apostolski; część mszy bezpośrednio po Ewangelii, tak zwany symbol nicejsko-konstantynopolitański zawierający sformułowania ustalone przez sobór nicejski w 325 roku; zatwierdzone na konstantynopolitańskim w 381 roku; przenośnie: czyjeś poglądy, przekonania; łacińskie "wierzę". 

 (drobne zmiany red. - K.R-S)

Autor(ka) wpisu: Kaja Rożdżyńska-Stańczak
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa: PIW, 1987, s. 167.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 11 Styczeń, 2014 - 10:02