CENZURA

Cenzura – kontrola, zwłaszcza państwowa, pod względem politycznym, obyczajowym, moralnym itp. publikacji, widowisk, programów RTV; urząd sprawowujący tę kontrolę; cenzurka, dawniej świadectwo szkolne; cenzura kościelna, kara kościelna (ekskomunika, interdykt, suspensa); ocena zgodności treści książki, albo innej publikacji z nauką kościoła, z łaciny censura "urząd cenzora". (...)

Autor(ka) wpisu: Kaja Rożdżyńska-Stańczak
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa: PIW, 1987, s. 142.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 11 Styczeń, 2014 - 10:00