INFRASTRUKTURA

Infrastruktura - na infrastrukturę składają się podstawowe urządzenia, budynki użyteczności publicznej i instytucje usługowe niezbędne do funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki zarówno jako całości, jak i poszczególnych jej dziedzin. W klasycznym podziale infrastruktury wyróżnia się infrastrukturę techniczną (gospodarczą, ekonomiczną) i infrastrukturę społeczną. Infrastruktura techniczna umożliwia świadczenie usług komunikacyjnych i transportowych i obejmuje drogi kolejowe, lądowe, wodne, lotnicze, mosty. Umożliwia świadczenie usług z dziedziny łączności (np. sieć telefoniczna), energetyki i dostarczania ciepła i wody (np. wodociągi, sieci ciepłownicze i gazowe), oraz usuwanie ścieków i odpadów (kanalizacje, oczyszczalnie ścieków, urządzenia i instalacje redukujące zanieczyszczenia gazowe i pyłowe). Infrastruktura społeczna służy zaspokojeniu potrzeb społecznych i kulturalnych. W skład infrastruktury społecznej wchodzą różnego rodzaju placówki oświatowe (np. przedszkola, szkoły) oraz instytucje należące do służby zdrowia (np. ośrodki zdrowia, szpitale) i zapewniające dostęp do szeroko rozumianej kultury (np. teatry, biblioteki). Infrastruktura społeczna to także instytucje służące ochronie prawa i bezpieczeństwu jak sądy, policja i wojsko.

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 7 Styczeń, 2015 - 07:34