KATECHEZA

Katecheza (gr.), w początkach chrześcijaństwa oznaczała żywe słowo nauki apostolskiej, później – wychowanie religijne (…). Miano metody katechetycznej przez długie lata wiązano z metodą pytań i odpowiedzi.

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Wincenty Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”, 2001, s.162.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): hasło "Wychowanie świeckie"
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 19 Styczeń, 2014 - 19:24