INFORMACJA

1)     

Informacja [łac. informatio ‘wyobrażenie’, ‘wyjaśnienie’, ‘zawiadomienie’], pojęcie (w zasadzie niedefiniowalne) występujące w teorii informacji; definiuje się w niej ilość (miarę) informacji I

I = log (1/p) = –log p,

gdzie p jest prawdopodobieństwem otrzymania przez odbiorcę określonej wiadomości spośród skończonego zbioru wiadomości, które może emitować źródło; ilość informacji zawarta w przekazanej wiadomości jest zatem tym większa, im prawdopodobieństwo otrzymania tej wiadomości jest mniejsze; jednostkami ilości informacji są szanon (dawniej bit) i hartlej.

2.     2) 

Informacja (łac. informatio – wyjaśnienie, zawiadomienie), w teorii informacji: każdy czynnik, który zmniejsza niepewność co do danego stanu rzeczy i ułatwia sterowanie, to jest zmianę tego stanu w stan inny. Informacja może być wykorzystywana przez ludzi, przez inne organizmy żywe i przez maszyny.

3.      3)

Informacja (…) „powiadomienie o czymś, zakomunikowanie czegoś; wiadomość; wskazówka, pouczenie” (…)

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji(elektroniczne): 1) hasło "informacja" w internetowej Encyklopedii PWN
Źródło definicji (papierowe): 2) Wincenty Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”, 2001, s.137., Źródło definicji (papierowe): 3) Mieczysław Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, t.1, Warszawa: PWN, 1978, s. 788.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 19 Styczeń, 2014 - 19:23