INTELIGENCJA

Inteligencja (łac.), w socjologii, termin oznaczający warstwę ludzi wykształconych, zajmujących się zawodowo pracą umysłową; jest to zróżnicowana warstwa społeczna; obejmuje przedstawicieli różnych zawodów, trudniących się pracą naukową, działalnością artystyczną, twórczą pracą w dziedzinie techniki, edukacji, zdrowia, gospodarki i organizacji życia społecznego. Termin inteligencja pojawił się w Polsce w połowie XIX wieku, podobnie w Rosji; w krajach zachodnich nie występuje, jego odpowiednikiem jest termin intelektualiści lub pracownicy umysłowi.

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Wincenty Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”, 2001, s.145.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 19 Styczeń, 2014 - 19:18