KATHARSIS

Katharsis (gr. <katharsis> = oczyszczenie) (…)

1. W pitagoreizmie: oczyszczenie duszy i uszlachetnienie uczuć pod wpływem muzyki.

2. U Arystotelesa: podstawowe pojęcie jego "Poetyki" oznaczające oczyszczenie duchowe pod wpływem tragedii (teatr), która wzbudzając podziw dla bohaterów i współodczuwanie z nimi (…), jednocześnie uwalnia od uczuć strachu i litości.

3. W psychoanalizie: uwolnienie się od napięcia i lęku dzięki emocjonalnemu przeżyciu tych faktów z przeszłości, które zostały wyparte ze świadomości. Katharsis umożliwia jednostce wgląd w przyczynę własnych zaburzeń.

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Antoni Podsiad, Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2000, s.439.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 19 Styczeń, 2014 - 19:17