LAICYZACJA

Laicyzacja (fr. laïcisation – zeświecczenie), nadawanie instytucjom i procesom społecznym charakteru świeckiego, wyzwalanie ich spod wpływów religijnych. Przejawami laicyzacji są m.in. takie zjawiska, jak oddzielenie kościoła od państwa, (…) traktowanie wyznania jako sprawy prywatnej każdego człowieka, wypieranie poglądów fideistycznych przez poglądy i przekonania nie oparte na wierze. (…) 

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Wincenty Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”, 2001, s.214.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): hasło "Wychowanie świeckie"
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 19 Styczeń, 2014 - 17:39