WYSTAWA

1. Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa 2003 nie definiuje terminu wystawa.

2. Wg Słownika terminologicznego sztuk pięknych: "zorganizowany czasowy pokaz dzieł sztuki dawnej lub współczesnej, poświęconej wybranemu problemowi, okresowi historycznemu, działowi (malarstwo, grafika, rzeźba), tematowi (np. martwa natura w malarstwie), indywidualnemu twórcy (całość jego dorobku - wystawa retrospektywna) lub grupie artystycznej itd.; wystawy organizują muzea lub instytucje specjalnie do tego celu powołane; dokumentację wystaw stanowią katalogi, afisze, fotografie."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa: PWN, 2003., Źródło definicji (papierowe): Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa: PWN, 1996, s. 444.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 17 Listopad, 2013 - 20:40