TRANSGRESJA

1)Transgresja: 1. «przekroczenie jakichś granic, zwłaszcza norm moralnych» 

2. «dziedzicznie uwarunkowany silniejszy rozwój danej cechy u mieszańców niż u form rodzicielskich» więcej

2) Transgresja (łac. transgressio – przejście, przekroczenie), w biologii (…) termin transgresja oznacza przekraczanie przez mieszańce cech organizmów rodzicielskich; w psychologii termin transgresja został spopularyzowany przez → Józefa Kozieleckiego, twórcę „transgresyjnej koncepcji człowieka”. Kozielecki wyróżnia dwa rodzaje transgresji: indywidualną i zbiorową. Pierwsza ma miejsce w sytuacjach, „w których jednostka intencjonalnie wychodzi poza to, czym jest i co posiada, rozszerza własne terytorium, dokonuje wynalazków i tworzy siebie według własnego projektu”. Transgresja zbiorowa ma miejsce w działaniach masowych, kiedy ludzie przekraczają swoje dotychczasowe osiągnięcia materialne, intelektualne i duchowe, gdy tworzą naukę, sztukę i technikę. Działanie transgresyjne nie jest równoznaczne z → twórczością, gdyż jego zakres jest znacznie szerszy, wchodzą weń również czynności ekspansywne, które nie wymagają myślenia twórczego; jest szerszy również od zakresu działań typu „osiągnięcia”, gdyż oprócz działań konstruktywnych obejmuje również działania destruktywne. 

 (drobne zmiany red. - AD)

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 2) Wincenty Okoń, Słownik pedagogiczny, Warszawa: Wyd. Naukowe PAN, 1992, s.216.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 19 Styczeń, 2014 - 17:38