HEDONIZM

Hedonizm (gr. hedone = przyjemność, rozkosz) (…) 

1. Ogólna nazwa doktryn, według których przyjemność (rozkosz) jest: a) najwyższym dobrem, właściwym celem życia i prawdziwym szczęściem (hedonizm etyczny – odmiana → eudajmonizmu); b) głównym motywem ludzkiego działania (hedonizm psychologiczny). Hedonizm występował w postaci skrajnej (Arystyp z Cyreny) lub umiarkowanej (Epikur). W czasach nowożytnych hedonizm w ujęciu → utylitaryzmu reprezentowali Jeremy Bentham (→ rachunek przyjemności) i John St. Mill.

2. potocznie: postawa praktyczna polegająca na dążeniu do korzystania z wszelkich dostępnych w życiu przyjemności.

(drobne zmiany red. - AD)

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Antoni Podsiad, Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2000, s. 334.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 19 Styczeń, 2014 - 16:52