DYSPOZYCJA

Dyspozycja (predyspozycja), słowo wieloznaczne (...) najczęściej oznacza ono zespół tkwiących w jednostce warunków umożliwiających określone postacie działań i wyznaczających te działania. Zakres tego pojęcia jest nieostry w stosunku do takich pojęć jak: skłonność, zdolność, tendencja, zainteresowanie; w zasadzie dyspozycję uważano za coś wrodzonego, za podstawowy repertuar psychiczny, z jakim jednostka przychodzi na świat (...). W psychologii nowożytnej występuje u niektórych autorów pojęcie dyspozycji nabytej, opartej na doświadczeniu, ćwiczeniu i automatyzacji. (...). 

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Włodzimierz Szewczuk (red.), Słownik psychologiczny, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1985, s.67.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 19 Styczeń, 2014 - 13:19