KRYPTOREKLAMA

Wg Popularnej encyklopedii mass mediów: "Kryptoreklama, inaczej-reklama ukryta, niedozwolona; prezentowanie konkretnych towarów bądź usług w programach nie mających charakteru reklamowego - publicystycznych, reportażowych, rozrywkowych, informacyjnych, filmach, itp. Z kryptoreklamą mamy do czynienia np. wtedy, gdy w trakcie rozmowy w studio, nie mającej charakteru reklamowego, padają nazwy konkretnych firm i chwalone są ich usługi lub produkty.

W filmie fabularnym np., jeśli nie zostało to wcześniej zasygnalizowane, nie powinno się w scenach ulicznych, prezentować tablic reklamowych konkretnych, rzeczywiście istniejących firm, a w lokalach pite tam przez bohaterów piwo nie powinno mieć wyraźnie eksponowanej marki. Próby wprowadzania reklamy ukrytej zdarzają się ciągle, w różnego rodzaju programach, a ich przyczyną być może niekiedy naiwność twórców danego programu lub też, co jest bardziej groźne, chęć reklamowania określonych dóbr z pominięciem legalnej drogi. (...)

W programach informacyjnych przekaz powinien ograniczać się do rzeczowej informacji o produkowanym czy sprzedawanym wyrobie, ale bez eksponowania jego nazwy handlowej, logo producenta i innych znaków identyfikacyjnych umieszczanych np. na opakowaniu wyrobu.

W programach przedstawiających życiorysy zawodowe zapraszanych gości należy unikać szczegółowych informacji o prowadzonej przez nich aktualnie działalności gospodarczej, wraz z podaniem nazwy firmy, adresu, danych o produktach bądź usługach.

W audycjach edukacyjnych nie mogą się znaleźć materiały o charakterze promocyjnym i reklamującym producentów pomocy naukowych i określających warunki zakupu.

(...) w sondażach ulicznych należy unikać ujęć reklam ulicznych.

Przy prezentacji książek, filmów, płyt, kaset itp. dopuszczalne jest wyłącznie omówienie, recenzja prezentowanych nowości bez specjalnego eksponowania samej pozycji i bez podawnia informacji o wydawcy lub dystrybutorze (należy np. unikać zwrotów w rodzaju: <już w księgarniach>, <od jutra w kinach>, itp.).

Wyniki testów artykułów znajdujących się już w produkcji bądź do niej kierowanych należy podawać jedynie z powołaniem się na uprawnione instytucje prowadzące badania; wyniki tych badań winny jednocześnie zawierać przyjęte kryteria i warunki oceny. W podobny spsób formułowane są uwagi i zastrzeżenia odnośnie wszelkich innych rodzajów komunikatów radiowych i telewizyjnych, także i w innych krajach."

Autor(ka) wpisu: Izabela Alfredson
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Józef Skrzypczak (red.), Popularna encyklopedia mass mediów, Poznań: Wyd. Kurpisz SA, 1999, ss.270-271.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 12 Styczeń, 2014 - 15:06