DOŚWIADCZENIE

1.                                         

Doświadczenie, ogół wiedzy, nawyków, umiejętności, jakie jednostka zdobywa w ciągu swojego życia. (...)

2.                                         

Doświadczenie (...) 1. każde zdarzenie, które przeżyła jednostka; 2. wiedza zdobyta podczas uczestniczenia w takim zdarzeniu; 3. całkowita suma zgromadzonej wiedzy. (...) 

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Włodzimierz Szewczuk (red.), Słownik psychologiczny, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1985, ss. 60-61., Źródło definicji (papierowe): Artur S. Reber, Słownik psychologii, tłum. zbiorowe, Warszawa: Wyd. Naukowe SCHOLAR, 2000, s.152.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 19 Styczeń, 2014 - 13:10